LA GIOSTRA

gianna breil, teatro, milano, teatro libero, la giostra

“La giostra” di Giovannino de Feudis – con Gianna Breil e Massimo Venturiello – regia di Giovannino de Feudis (prod.:Teatro Libero)

gianna breil, milano, teatro, teatro libero

“La giostra” di Giovannino de Feudis – con Gianna Breil e Massimo Venturiello – regia di Giovannino de Feudis (prod.:Teatro Libero)

La giostra ” di Giovannino de Feudis

con Gianna Breil e Massimo Venturiello

regia di Giovannino de Feudis (prod.:Teatro Libero), 1997